Leif Halvard Silli - privat

Dette er netstaden min, slik «heilt privat». Her svarar eg ikkje for nokon andre enn meg sjølv.

Velkomen attende når det er meir å lesa!

 

Oslo 27. januar 2014.